2013-05-04

Programförklaring:
ARV (Aktion Rädda Vättern) är en politiskt och religiöst obunden
organisation, vars syfte är att skydda Vättern mot alla former av
miljöförstöring och verka för en hållbar utveckling inom hela
Vätternregionen.