2020-05-18

Protokoll från årsmötet den 18 maj som hölls digitalt.