2020-05-18

Enhälligt antaget uttalande från Aktion Rädda Vätterns årsmöte angående granatbeskjutningen av norra Vättern.

Uttalande ARVs årsmöte 2020_tvåspalt