2020-06-15

Aktion Rädda Vättern skriver till regeringen och tillstyrker Försvarsmaktens förslag att Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen tar över ledningen av saneringsarbetet eftersom försvaret missköter arbetet.