2020-06-16

Aktion Rädda Vättern skickar ut ett pressmeddelande angående Försvarsmaktens handlingsplan för PFAS-förorenade områden.