2020-06-25

Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd. Aktion Rädda Vättern skriver därför och informerar kungen om WWF:s felaktiga fiskguide med förhoppning om att guiden dras in och görs om.