2020-06-30

Mark- och miljödomstolen föreslår i sitt yttrande att regeringen i första hand ska avvisa och i andra hand att regeringen ska avslå Försvarsmaktens ansökan om att femdubbla flygverksamheten på Karlsborgs flygplats. Utifall detta inte sker bör frågan återförvisas till ny utredning och prövning.