2020-06-25

WFF har gett ut en ny fiskguide för 2020 där konsumenterna uppmanas att GÄRNA ÄTA fisk från Vättern. WWF påstår att Vättern förvaltas ansvarsfullt och hållbart. ARV försöker få WWF att ändra sin felaktiga ”grönmålning” av vätternfisk. Kungen är ordförande i WWF:s förtroenderåd.