2020-06-30

När det gäller miljögifter i fisk hänvisar WWF till Livsmedelsverket. Men Livsmedelsverket säger inget om PFAS i fisk från Vättern utan hänvisar till kommunerna. Kommunerna hänvisar dock till Livsmedelsverket…