2020-07-01

Århuskonventionen ger allmänheten rätt att delta i rättslig miljöprövning. Undantag finns i artikel 6 punkt 1 c.