2020-08-23
Aktion Rädda Vättern kommenterar filmen ”Vättern under ytan” och Vätternvårdsförbundets synpunkter på filmen.