2015-05-09

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Aktion Rädda Vättern i Vadstena
§1 Ordförande Bengt Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat.