2014-05-17

Protokoll fört vid årsmöte med föreningen Aktion Rädda Vättern i Zinkgruvan
§1 Vice ordförande Bengt Eriksson hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.