2013-05-04

Protokoll fört vid årsmöte med Rädda Vättern på Visingsö.
§1 Jan Andersson från Visingsörådet hälsade alla välkommen till ön.