2022-05-06

Information om resan till Stockholm den 12 maj för att överlämna 30 000 namnunderskrifter mot försvarets användning av Vättern som skjutfält och flygövningsområde till miljöminister Annika Strandhäll.