2016-09-22

Förteckning på Skaraborgs regementes skjutfält, inkl. Kråk, Nytorp, Älvdalen och Villingsberg. (Dock inte flygskjutmålet Hammaren…)

http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/skaraborgs-regemente-p-4/skjutfalt-och-avlysningar/