2016-09-21

Rapporten ”Sötvatten 2016” redovisar resultat från den nationella miljöövervakningen av sötvatten samt andra undersökningar av landets sjöar, vattendrag och grundvatten. På sidan 30 börjar en artikel om ”Mikroplast i Vättern”.