2017-06-29

Högsta Förvaltningsdomstolen fastställer att regeringens beslut att göra Ojnareskogen till Natura 2000-område var korrekt.