2017-06-14

Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation förelägger här Försvarsmakten att inkomma med många och väsentliga kompletteringar till sin ansökan om tillstånd till verksamhet på Karlsborgs flygplats. Bl.a. krävs en samlad bedömning av pågående och planerade verksamheter i närheten, t,ex, flygskjutmålet Hammaren.