2017-06-14

Här finns synpunkter på komplettering av Försvarsmaktens ansökan om tillstånd till femdubblad verksamhet på Karlsborgs flygplats. Det är svar från Generalläkaren, Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) och Aktion Rädda Vättern. Här finns även flygplatsens miljörapport för år 2016.