2017-06-16

Länsstyrelsen har förelagt Försvarsmakten att komplettera ansökan om tillstånd till Karlsborgs flygplats. Bl.a. krävs en samlad bedömning av pågående och planerad verksamhet i området. Detta har ARV krävt i åratal. Det borde innebära att tillståndet till Hammaren upphävs.