2017-06-12

Aktion Rädda Vätterns juridiska ombud, MILHJOBYRÅN, skriver till mark- och miljödomstolen angående Naturvårdsverkets yttrande.

Vänersborg_MILHJOBYRÅN kommentar NV-aktbil 190