2017-05-24

Naturvårdsverket ändrar sig och anser att tillstånd kan ges. Trots att underlaget är lika bristfälligt som tidigare.