2017-05-24

Naturvårdsverket ändrar sig och anser att tillstånd kan ges. Trots att underlaget är lika bristfälligt som tidigare.

Vänersborgs TR M 2374-16 Aktbil 190+194_2017