2015-04-27

Naturvårdsverket anser att underlaget är så bristfälligt att tillstånd enligt Natura 2000 inte kan ges.