2015-04-27

Naturvårdsverket anser att underlaget är så bristfälligt att tillstånd enligt Natura 2000 inte kan ges.

Naturvårdsverket remiss 7-28a_2015