2017-04-06

Generaldirektören skriver:

“Vi bör aktivt utreda om det finns möjligheter till en resurseffektiv och hänsynsfull gruvproduktion genom gruvprojektet i Norra Kärr, utanför Gränna, där en jämförelsevis ”ren” och rik förekomst av sällsynta jordartsmetaller (REE) har hittats. ”