2017-04-07

Generaldirektören för Sveriges Geologiska Undersökning JO-anmäls pga att hon i en artikel förordar brytning av jordartsmetaller i Norra Kärr. Anmälare är GBH Miljörätt m.fl.