2014-09-19

Konsult NIRAS konstaterar att Karlsborgs flygplats är förorenad av PFAS. Fortsatt utredning krävs.