2014-03-18

”Inte vårt fel” säger Folke Borgh, förvarets miljöjurist, när dricksvattnet i Ronneby har förgiftats av brandövningar på F17.

Folke Borgh-Inte vårt fel-PFAS mars 2014