2018-05-04

Den slutliga versionen av Bevarandeplan Natura 2000 – Vättern. Stycket om militärt hot mot näbbsiken i Kråksviken är struket på Försvarsmaktens och FMV:s begäran. Se sid 48.