2018-05-15

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, yttrar sig till länsstyrelsen angående gruvan Norra Kärr.
” Vi hänvisar till lag och motsätter oss kategoriskt att Bergsstaten skall medge Tasman Metalls AB/LED en bearbetnings-koncession för gruvdrift på Norra Kärr.”