2023-05-02

Motalas remissvar på Regeringskansliets promemoria ”Tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar under särskilda förhållanden”, dvs. undantag från miljölagstiftningen.