2023-04-29

Salto di Quirra på Sardinien är en militär övningsplats där djur, natur och människor utsatts för påverkan från sprängämnen, tungmetaller och kemikalier till den grad att det talas om ett Quirra-syndrome.