2023-04-28

Tidaholms remissvar på Regeringskansliets promemoria ”Tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar…”, dvs. undantag från miljölagstiftningen.