2023-05-03

Aktion Rädda Vättern svarar på Regeringskansliets remiss angående ”Tillfällig åtgärd för att underlätta försvarsövningar under särskilda förhållanden”.