2023-05-04

Gotlands remissvar på Regeringskansliets promemoria ”Tillfällig åtgärd för att underlätta för försvarsövningar…”, dvs. undantag från miljölagstiftningen.