2023-05-04

Här återges länsstyrelsens beslut att tillåta en femdubbling av flygrörelserna på Karlsborgs PFAS-förorenade flygplats. Beslutet överklagades.