2019-06-26

Här är ett av många brev till Miljödepartementet som protesterar mot flygskjutningarna över Vättern. Författaren är från Schweiz, men bor sen många år i Sverige.