2019-06-03

”Den nya bestämmelsen i 5 kap. 4 § miljöbalken syftar dock till att återge EU-rättens krav på att vattenkvaliteten inte får försämras och krav på att inte äventyra att rätt vattenkvalitet kan uppnås.”
En välgrundad tolkning av detta svar lär vara: sanera och rena innan utsläpp!