2019-06-04

Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS) säger OK! ”Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att godta de kompletteringar som Fortifikationsverket har lämnat när det gäller vilka konsekvenser för miljön som projektet kommer att ha i anläggningsskedet” och ”De skyddsåtgärder som är beskrivna i kompletteringarna och i övrigt i ansökan, bedöms uppfylla de miljökrav som kan ställas i anläggningsskedet.”