2019-06-03

”Aktion Rädda Vättern menar att länsstyrelsen bör avslå dispensansökan och kräva att ansökan om markavvattning ska harmoniera med en saneringsplan för hela den förorenade flygplatsen.”