2019-06-03

Vätternvårdsförbundet skriver att Karlsborgs flygplats beräknas utgöra den ensamt dominerande källan för PFAS-föroreningar till Vättern. Att öka utsläppen motverkar miljömålen och går emot vattendirektivet (5 kap. 4 § miljöbalken).