2019-07-16

”Riksintressen samt områden av betydelse…” i Karlsborgsområdet, Vätterbygden. Se sidan 47 och framåt. ”Militär skjututbildning har förekommit inom fästningsområdet sedan 1831, när de första artilleriförbanden placerades i Karlsborg.”