2019-07-16

Nya rön om att PFAS-kemikalier skadar gravida och foster: havandeskapsförgiftning, förtida förlossning, lägre födelsevikt, sämre tillväxt på nyfödda…
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7261731