2018-01-01

Försvarsmaktens anspråk på dels riskintresse och dels påverkansområden i Karlsborgsområdet och Vätterbygden. Se karta på sidan 56.