2011-05-10

Flygblad från Miljöpartiet i Hjo:

”Vättern är vår dricksvattentäkt. Det är dessutom en unik tillgång för fiske, friluftsliv och turism. Vi som bor vid Vättern är skyldiga att värna dessa värden även för kommande generationer. Hjälp till att sprida denna information.”