1996-09-05

Yttrande angående Försvarsmaktens ansökan om tillstånd enligt den gamla miljöskyddslagen. Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott anser ”att den skjut- och provningsverksamhet som innebär förorening av Vättern snarast bör upphöra.”