2010-03-10

Samrådsunderlag för tillståndsprövning av Karlsborgs flygplats. En kraftig utökning av verksamheten planeras, från ca 2000 flygrörelser/år till 10 000 flygrörelser/år omkring 2017.

“Alla typer av flygrörelser kan förekomma under alla tider på dygnet.”