2011-04-25

Miljöpartiets samrådsyttrande angående Hammaren.
Krav på förnyat samråd med komplett underlag.