2011-07-06

Catrin Hulmarker, kommunalråd i Hjo erbjuder Försvarsmakten att hålla ytterligare ett samrådsmöte på Park i Hjo. (Detta efter det, ur försvarets synvinkel,  totalt misslyckade och felplanerade mötet i Brevik med flera hundra arga och oroliga närboende.)

Kommunalrådets inbjuden kommer efter påtryckningar från ARV:are i Hjo.