2021-01-28
Regeringen ger 2021-01-28 tillstånd till kraftigt utökad militär verksamhet i Göteborgs södra skärgård.